Arendus

Töö –, ameti – ja vormirõivaste arendamisel on määravaks eelkõige töö iseloom. Avatud ja konstruktiivne koostöö rõiva kasutajaga aitab välja selgitada kõik spetsiifilised vajadused. Erinevate valikuvõimaluste seast õige leidmine võib aga osutuda tõeliselt peadmurdvaks ülesandeks.

Meie tugevuseks on korduvalt elus eneses testitud rõivamudelite andmebaas klassikaliste kontoririiete ja militaarriiete valdkonnas. Iga klient lisab sinna oma soovid ja unistused ning tulemuseks on ainult nende tarbeks arendatud funktsionaalne rõivas.

Tagasiside klientidelt on võimaldanud sammhaaval täiustada toodete baaskonstruktsioone ning aidanud leida iga konkreetse töökeskkonna jaoks õiged tehnoloogilised ja lõikelised lahendused.  Võimalus tellida meilt tööriideid mitmes kasvugrupis tagab oluliselt parema lõpptulemuse rõiva kasutajale.

Alati jääb võimalus, et kõigest eelnevast hoolimata tekib vajadus väiksemate või suuremate  personaalsete lõikeliste muudatuste järele. Järelteeninduse abil lahendame selle probleemi. Näiteks püksid pikemaks/lühemaks,  seelikud  kitsamaks/laiemaks ning riiete individuaalõmblus erimõõdulistele inimestele.

Tööjõu liikumine ettevõtete vahel on paratamatu ning paneb tööandjad sageli raskesse olukorda – kuidas hankida kiiresti uuele töötajale töörõivas. Hoolitseme selle eest, et kangad ja abimaterjalid,  mida kasutame oleksid jätkuvalt saadaval kogu kliendisuhte perioodi jooksul ning kiiresti vaja olevaid või ekspluatatsiooni käigus kahjustada saanud rõivaid tarnitakse meie poolt vähima ajakuluga.

Nõuded ametirõivastele

Ameti – ja vormirõivaste juures hakkavad rolli mängima sootuks erinevad tegurid võrreldes  moerõivaga. Peamisteks kriteeriumiteks on töötamise tingimused ning  tööaja pikkus, mis sageli on pikem kui harjumuspärane 8-tunnine tööpäev. Materjalidele, toote tehnoloogiale ja lõigetele esitab see kõrged nõudmised. Kangad peavad olema vastupidavad intensiivsele kasutusele, sagedasele pesule või keemilisele puhastusele, kuumtöötlusele ning säilitama kõige selle juures korrektse väljanägemise.

Teisest küljest on kliendi ootused kangale, et see peab olema visuaalselt kaunis, ihu vastas mugav ja meeldiva tundega, hingav ning minimaalse kortsuvusega. Selliste lausa vastandlikena  tunduvate ootuste juures õige valiku tegemine vajab konsensuslikke otsuseid kliendiga.

Mudeli konstruktsioon/lõige peab toetama kanga valikut ja vastupidi. Üks ei saa toimida ilma teiseta. Samas ei saa mööda vaadata ka moetrendidest, mis ikka ja jälle ametirõivast kujundama kipuvad. Vastasseis tundub olevat igavene – kas pigem ilus ja moodne või siis ikkagi funktsionaalne ja vastupidav.

Siinkohal soovitame kliendile toodete testimist ja väikeseeriate proovikandmist, mis aitavad kliendil oma valikute osas kindlust saada. Mida põhjalikum on eeltöö, seda perfektsem saab olema tulemus. Paraku võtab see aga aega, mida kliendil ei kipu sageli olema.

Väikesest ideest või uitmõttest arendada ettevõttele uus vormirõivas võib välja kasvada  edukas ja pikajaline koostöö. Ei ole määrav, kui suur või väike on teie ettevõte, meie juurde olete alati oodatud.