EAS otsusega 15.04.2020 rahuldati AS Profline taotlus digiauditi läbiviimise toetamiseks.

Projekti eesmärgiks on:

  • Käsitöö vähendamine info sisestamisel ja korduva sisestamise vältimine
  • Võimaluste leidmine infovahetusprogrammide ühtlustamiseks
  • Äriprotsesside analüüs seni kasutamata digitaalsete võimaluste leidmiseks
  • Digitaalse arengu visiooni loomine ja tegevuskava koostamine.

Projekti maksumus on 12 500.- eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 3 750.- eurot ja toetus maksimaalselt 8 750.- eurot.

Projekti periood on 03.04.2020 – 02.10.2020.