EAS-i otsusega 19.03.2021-21358 rahuldati AS Profline taotlus registeerimisnumbriga EU60982 laskemoonaketi arendusprojekti toetamiseks Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuste raames.

Projekti eesmärgiks on AS Profline poolt väljatöötatud laskemoonakoti efektiivne ühendamine relvaga kaasates laskemoonaketi arendusprojekti Tallinna Tehnikaülikooli.

Projekti tulemuseks on:

  • sõduri mobiilsemaks muutmine, kergendades kaasaskantava varustuse kaalu;
  • kaasaskantava laskemoona tõhusam kasutamine pikema perioodi vältel;
  • arendatava laskemoonaketi kasutuselevõtt jõustruktuuride poolt.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest EAS-i kaudu.

Projekti maksumus on 7 500.- eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 1 500.- eurot ja toetus maksimaalselt 6 000.- eurot.

Projekti periood on 22.03.2021 – 31.12.2021.