SWW (Smart and safe work wear clothing) arendusprojekti eesmärgiks on muuta Läänemere piirkonna rõivatööstust (vormiriietus) konkurentsivõimelisemaks kaasates infotehnoloogiat ja parendades tarneahela juhtimist. AS Profline osaleb partnerina lisaks osalistele Soomest, Poolast, Lätist ja Leedust.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist INTERREG Läänemere piirkonna programmi 2014-2020 raames. Projekti kogumaksumus on 2 438 870 eurot. Toetussumma AS Profline tegevustele on 85 000 eurot, omafinantseering 15 000 eurot.

Rohkem informatsiooni leiab centria.fi/sww.

Projekti käigus loodud uued mõõtude tabelid/Measurment Lists.