“Usaldusväärsus, kvaliteet ja kogemused”

AS Profline kvaliteedipoliitika juhindub klientide väärtustamisest, heast ärijuhtimise tavast, kompetentsest meeskonnast ning 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemist.

Kvaliteedialased põhimõtted

Tagamaks toodete ja teenuste nõuetele vastavust, kliendikesksust, kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist ja laiemas plaanis ettevõtte efektiivsust, oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelisele standardile ISO 9001 vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi. 

Meie peamised kvaliteedialased põhimõtted on järgmised:

 • AS Profline tegevuse lähtepunktiks on pakkuda kvaliteetset kaasaegset ametirõivast ja funktsionaalset vormirõivast vastavalt kliendi vajadustele ja ootustele. Sellest lähtub meie strateegia ettevõtte rentaabluse ja tegevuse edasiarendamisel.
 • Me väärtustame ausat, arusaaadavat ja läbipaistvat ärimudelit.
 • Me järgime oma töös ja tegemistes Eesti Vabariigi seadusandlust.
 • Me määratleme ja arvestame kliendi ootusi ning mõõdame rahulolu ja rakendame meetmeid selle suurendamiseks.
 • Me küsime klientidelt tagasisidet meie toodete ja teenuste kvaliteedi kohta ning lähtume sellest tootmise ja tarneahela täiustamisel.
 • Meie eesmärgiks on tarnida tähtajaks kliendi tellitud tooted, mille kvaliteet vastab kliendi ootustele või ületab neid.
 • Samas julgustame kõiki töötajaid tegutsema koos selle nimel, et tõhustada järjepidevalt tegevusi kogu ettevõtte väärtusahelas tarnijast kliendini.
 • Me tõstame pidevalt koolituse- ja arendustegevuse kaudu töötajate motivatsiooni ja oskusi, lisades sellega väärtust meie klientidele ja äritegevusele.
 • Täiustame pidevalt oma tooteid ja teenuseid tuginedes disainerite ja klientide ootustele ja oskustele alates toote disainist kuni tootmiseni, komplekteerimiseni ja kliendile toimetamiseni.
 • Me pakume kliendile kvaliteetset ja kliendi eripärasid arvestavat järelteenindust.
 • Me juhime oma tegevust hästi toimivate ja põhjalikult kaardistatud protsesside kaudu.
 • Me tõstame pidevalt oma tegevuste ja teenuste konkurentsivõimet ning parendame oma juhtimissüsteemi: õppides saadud
  kogemustest ja parendusettepanekutest, arendades oma tootmisvõrku, informeerides ja koolitades personali.
 • Pühendumise ja kompententsi arendamisega loome stimuleeriva töökeskkonna ja konkurentsivõimelise ettevõtte.
 • Me väärtustame vaid parimat teenust ja meie eesmärgiks on, et meie teenuste kvaliteeti võib usaldada.
 • Meie jaoks on väärtuslikud töötajate tipptasemel kutseoskused ja pikaajaline töösuhe.
 • Me võtame oma koostööpartneriteks ainult usaldusväärseid disainereid, tarnijaid ja alltöövõtjaid, kelle teenuse tulemuses saame kindlad olla.
 • Me teeme kõik selleks, et tagada klientide info konfidentsiaalsus.
 • Me lähtume äritegevuses ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja eetika põhimõtetest.
 • Me oleme oma töös rõõmsameelsed, abivalmid ja asjalikud – luues meeldiva ja meeldejääva suhte kliendiga.
 • Meie töine atmosfäär on sõbralik ja usaldusväärne.
 • Me parendame keskkonnateadlikkust oma igapäevatöös ja tootmiskorralduslikult.
  Laiendame jäätmete sorteerimist, kasutame keskkonnasõbralikke materjale ja
  töötlusvõtteid.